Skip to main content

PhD Students

1 Mr. Lalin Lam
2 Mr. Ruishan Cheng
3 Mr. Zitong Wang
4 Mr. Paing Min Htet
5 Mr. Tilak Sah
6 Ms. Yang Wang
7 Mr. Paul Kreppold
8 Mr. Emad Pournasiri Basti
9 Mr. Thanh Duong Tran
10 Mr. Canjun Li
11 Mr. Wen Zhou
12 Mr. Daniel Bentel
13 Mr. Xiaolei Li
14 Mr. Xunyi Pan
15 Mr. Linwei Jiang
16 Ms. Han Li
17 Mr. Dong Tan
18 Mr. Yue Zhong
19 Mr. Wenhao Zheng
20 Mr. Yongzhi Lei
21 Mr. Tingwei Shi
22 Mr. Liuliang Cui
23 Mr. Guanyu Xie
24 Mr. Chong Chen
25 Ms. Yu-wen Chiu
26 Mr. Qingchun Hu
27 Ms. Shang Zhang
28 Mr. Nicolas Ceontreras
29 Mr. Guochao Wang

 

PhD Graudates:

1 Dr. Qingfei Meng
2 Dr. Chao Li
3 Dr. Musaad Khan
4 Dr. Haoran Zuo
5 Dr. Zhejian Li
6 Dr. Xinyu Fan
7 Dr. Hamid Matin Nikoo
8 Dr. Do Van Tin
9 Dr. Yangqiang Cui
10 Dr. Feng Shi
11 Dr. Yu Xin
12 Dr. Gao Fan
13 Dr. Ruisheng Ma
14 Dr. Cheng Yuan
15 Dr. Tan Duy Le
16 Dr. Andrew Lacey
17 Dr. Yijun Chen
18 Dr. Huawei Li
19 Dr. Thanh Tung Tran
20 Dr. Chencho
21 Dr. Zhenghao Ding
22 Dr. Tang Tuan Ngo
23 Dr. Cheng Xu
24 Dr. Zhen Peng
25 Dr. Bugra Bayik
26 Dr. Ning Yang
27 Dr. Zhixing Li
28 Dr. Nhi Vo